PROBĚHLO: Festival Alchymistické Litoměřice 2017

Festival Alchymistické Litoměřice 2017 
EVOLUCE - ALCHYMIE - ZÁZRAK
Sofie Kalyani Sarras a host MUDr. Jan Šula

  • Příběh zdraví a nevyléčitelné nemoci
  • Biomodulační – regulační medicína
  • Nové paradigma – vize planety Země bez nemocí
  • Rituál – léčení “kódu nemoci a utrpení”
  • Aktivace paměti zázraků = absolutního zdraví

Setkáním Sofie Kalyani a MUDr. Jana Šuly v roce 2016 vznikl příběh, který může motivovat na cestě ke zdraví. Spojení vědy a spirituality, prožívání lehkosti v nelehkých okamžicích, vzájemná důvěra, objevování… inspirace pro praktický vztah ke zdraví, k životu.

Na závěr Sofie Kalyani nabízí společný krátký rituál pro štěstí a uzdravení-osvobození
všech Bytostí: “Léčení kódu nemoci a utrpení a aktivace paměti zázraků”.

Osobní video-pozvánka Sofie Kalyani https://www.youtube.com/watch?v=tl_nHOxl12w&feature=youtu.be

Více o přednášce https://www.kalyani.cz/?page_id=3558

Rozhovor se Sofií Kalyani Sarras https://www.kalyani.cz/?page_id=3536

Stránky festivalu https://2017.allfestival.cz/

Za podpory Pravého domácího časopisu https://www.pravydomaci.cz/

Vytvořeno: Darja Janíčková